หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

งานการเงิน

ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560(1)

ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560(2)

เกณฑ์การประเมิน ปี 60

งบทดลอง ปีงบประมาณ 62

- งบทดลอง เดือน ส.ค. 62 

- งบทดลอง เดือน ก.ค. 62 

 - งบทดลอง เดือน มิ.ย. 62

 - งบทดลอง เดือน พ.ค. 62

 - งบทดลอง เดือน เม.ย. 62

 - งบทดลอง เดือน มี.ค. 62

 - งบทดลอง เดือน ก.พ. 62

 - งบทดลอง เดือน ม.ค. 62

 - งบทดลอง เดือน ธ.ค. 61

 - งบทดลอง เดือน พ.ย. 61

 - งบทดลอง เดือน ต.ค. 61

งบทดลอง ปีงบประมาณ 61

- งบทดลอง เดือน ก.ย. 61

- งบทดลอง เดือน ส.ค. 61

- งบทดลอง เดือน ก.ค. 61

- งบทดลอง เดือน มิ.ย. 61

 - งบทดลอง เดือน พ.ค. 61

 - งบทดลอง เดือน เม.ย. 61

 - งบทดลอง เดือน มี.ค. 61

 - งบทดลอง เดือน ก.พ. 61 

 - งบทดลอง เดือน ม.ค. 61

 - งบทดลอง เดือน ต.ค. 60

 - งบทดลอง เดือน พ.ย. 60

 - งบทดลอง เดือน ธ.ค. 60 

                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view